Informacja dla właścicieli książeczek mieszkaniowych

 

 

Informujemy, iż w życie weszły zmiany do ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zmiany  dotyczą obowiązku rejestracji książeczki mieszkaniowej i uprawień do premii gwarancyjnej.

 

Obowiązek rejestracji książeczki mieszkaniowej

Jeśli posiadasz książeczkę mieszkaniową założoną w Banku Spółdzielczym w Brodnicy należy zgłosić się do najbliższej placówki Banku w celu zarejestrowania książeczki mieszkaniowej (książeczkę należy zabrać ze sobą).

Od tego, czy książeczka zostanie  zarejestrowana  będzie zależeć,  jak szybko będzie można ją zlikwidować.

W  przypadku likwidacji książeczki:

 • do 31 grudnia 2022 r. – zasady likwidacji nie zmienią się,
 • od 1 stycznia 2023 r. – jeśli książeczka nie będzie zarejestrowana do 31 grudnia 2022 r., właściciel nie będzie mógł jej zlikwidować jak dotychczas. Właściciel książeczki zarejestrowanej po 31 grudnia 2022 r., będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023 r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024 r.).  

 

Wyjątkiem są sytuacje, gdy czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej miała miejsce przed 1 stycznia 2023 r., ale sam wniosek został złożony już w 2023 roku – wtedy książeczkę można zlikwidować w tym samym roku (o ile nie upłynął ustawowy termin 90 dni).

 

Rozszerzenie katalogu czynności uprawniających do premii gwarancyjnej

Wypłatę premii gwarancyjnej będzie można ubiegać się również w przypadku:

 • zapłaty części ceny lokalu mieszkalnego (ponad 3% wartości odtworzeniowej lokalu), na podstawie umowy najmu instytucjonalnego (z dojściem do własności),
 • montażu, wymiany lub modernizacji instalacji gazowej, elektrycznej lub wodno–kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
 • poniesienia wydatków na termomodernizację w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym (co najmniej 6 tys. zł),
 • ponoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności przez co najmniej 5 lat.

Dodatkowo, w wyniku zmiany dotychczasowego katalogu czynności uprawniających do wypłaty premii gwarancyjnej, o premię można się będzie ubiegać także przy:

 • zakupie lub zamianie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
  w ramach współwłasności w częściach ułamkowych,
 • zakupie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w częściach ułamkowych.

W obu przypadkach udział musi wynieść co najmniej ¼.

Więcej informacji w informatorze.