Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych

 

Z przyjemnością informujemy, że w uznaniu bardzo dobrych efektów w sprzedaży kredytów dla sektora Agro z gwarancjami FGR jakie osiągnęliśmy jako Bank Spółdzielczy w Brodnicy, w Rankingu Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych zorganizowanym przez Związek Banków Polskich oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zostaliśmy uhonorowani najwyższymi nagrodami w dwóch z trzech kategorii. 

 

ZBP - aktualności

 

Rozstrzygnięcie Rankingu odbyło się 27 marca br. w Warszawie podczas Gali towarzyszącej Forum Finansowania Agrobiznesu, odbywającego się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Europejskiej.

Zaszczytny tytuł lidera FGR BS Brodnica przyznany został aż dwukrotnie, w następujących kategoriach:

  1. Najlepszy Bank FGR: (wyłoniony na podstawie wyników wg zważenia wartości, liczby udzielonych kredytów i gwarancji i zaangażowania banku z pilotaż FGR)
    Tytuł Najlepszego Banku Finansującego Agrobiznes z gwarancjami  Funduszu Gwarancji Rolnych
  2. Instytucja Uczestnicząca w FGR: (na podstawie wyników wg rodzaju instytucji i wartościkredytów i gwarancji )
    Tytuł Najlepszego Banku Spółdzielczego Kredytującego Agrobiznes z gwarancjami  Funduszu Gwarancji Rolnych

 

W imieniu Banku pamiątkowe statuetki odebrał z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefana Krajewskiego, Prezesa Związku Banków Polskich dra Tadeusza Białka oraz Wiceprezesa Związku Banków Polskich Bartosza Kublika Prezes Zarządu BS Brodnica Aleksander Mikołajczak.

 

Gala_FFA_2024_web-28

Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych Źródło: Związek Banków Polskich

Gala_FFA_2024_web-36

Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych Źródło: Związek Banków Polskich