Zastrzeżenie nr PESEL – co warto wiedzieć !

 

Od 1 czerwca 2024 r.  Bank jeszcze bardziej będzie chronił dane swoich  Klientów !

Aby chronić Państwa dane i pieniądze od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe, w tym Banki maja obowiązek sprawdzać w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, czy numer PESEL klienta nie jest zastrzeżony. Obowiązek ten wynika m. in.  z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

 

Kogo dotyczy weryfikacja w rejestrze zastrzeżeń PESEL?

Weryfikacja dotyczy osób pełnoletnich, które mają numer PESEL.

 

Co daje zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL to ochrona przed wykorzystaniem nr PESEL bez wiedzy klienta w celu np. zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

 

 

Jak i gdzie można zastrzec  lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL ?

Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać online w aplikacji mObywatel 2.0,  w serwisie mObywatel.gov.pl. lub osobiście w urzędzie gminy. Usługa ta jest bezpłatna.

 

 

Których produktów i usług dotyczy weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL?

 Weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL nastąpi podczas:

  • wypłaty gotówki w Oddziale Banku jeśli kwota przewyższy trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • zawierania umowy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego oraz rachunku oszczędnościowego,
  • zawierania umowy o kredyt lub aneksu o podwyższenie kwoty kredytu.

 

 

Jak skorzystać z produktów, gdy  PESEL jest zastrzeżony ?

W celu skorzystania z produktów można tymczasowo cofnąć zastrzeżenie. Ponownego zastrzeżenia będzie można dokonać po co najmniej 30 minutach od chwili jego cofnięcia.  

 

 

   

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
  • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych 
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności