Menu

Bankowość Mobilna

Dostęp do Twojego Banku z każdego miejsca.

Usługa ta przeznaczona jest dla klientów używających usługi SBI, chcących mieć dostęp do swojego rachunku bez względu na miejsce przebywania. W czasie logowania się do SBI system automatycznie rozpoznaje urządzenie i loguje do Bankowości Mobilnej.

W celu używania Bankowości Mobilnej wystarczy posiadać:

  • urządzenie mobilne: smartfon lub tablet
  • przeglądarkę internetową

Bankowość Mobilna daje szybki dostęp do najważniejszych funkcji bankowości elektronicznej, tj.:

  • sprawdzanie stanu salda rachunków
  • wysyłanie przelewów
  • zakładanie lokat
  • doładowywanie telefonów prepaid

Wymagania techniczne Pokaż

Zalecamy używanie mobilnych przeglądarek internetowych

  • Chrome (minimalna wersja 27.0)
  • Opera Mobile (minimalna wersja 12.1)
  • Safari (minimalna wersja 6.0)