eWyciągi

usługa elektronicznego przekazywania wyciagów (format PDF) za pomocą poczty elektronicznej

Znajdź placówkę

Jak to działa ?

  • wyciąg generowany jest codziennie (jeśli wystąpiła operacja na rachunku) lub w cyklach miesięcznych
  • wysyłany w godzinach porannych
  • dla bezpieczeństwa plik PDF z eWyciagiem jest szyfrowany hasłem
  • usługa bezpłatna

Warunkiem korzystania z usługi eWyciąg jest złożenie w Oddziale Banku odpowiedniej dyspozycji oraz posiadanie własnego  adresu e-mail