Menu

Nowa bankowość internetowa


Bankowość internetowa SBI oparta na nowej platformie systemowej, to nowoczesne rozwiązanie bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.


Wprowadzona nowa koncepcja wewnętrznego ekosystemu miniaplikacji umożliwia udostępnianie znacznie szerszej gamy dodatkowych, spersonalizowanych produktów oraz usług. Pozwala również na dostosowywanie funkcjonalności oraz wyglądu do wymagań oraz zwyczajów użytkownika, dzięki czemu korzystanie z niej jest nie tylko wygodniejsze, ale i bardziej intuicyjne.


Nowa wersja bankowości internetowej jest zgodna z zasadami Responsive Web Design. Dzięki tej technice automatycznie dostosowuje swój wygląd, wielkość i funkcjonalność do urządzenia, na którym jest wyświetlana. Dopasowany układ danych, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej filozofii nawigacji gwarantuje, że nowa bankowość internetowa jest prosta i wygodna w obsłudze.Co się zmienia ?


+ Wspierane przeglądarki internetowe


Praca w systemie jest możliwa z poniższymi wersjami przeglądarek internetowych oraz wyższymi:

• Chrome 50.x
• Firefox 46.0
• Edge
• Safari (iOS 9.x)

Uwaga : nie będzie dalej wspierana przeglądarka Internet Explorer.

+ Możliwość samodzielnej zmiany limitów transakcji


Umożliwia użytkownikowi samodzielną zmianę limitów dla wykonywanych transakcji bezgotówkowych.


+ Praca w kontekstach (osobisty i firmowy)


Posiadając zarówno konto osobiste, jak i firmowe, istnieje możliwość wygodnego przełączania się pomiędzy kontekstami pracy, które są dedykowane odpowiedniemu typowi klienta i zawierają dostosowane funkcjonalności.


+ Dwuetapowa realizacja zleceń (kontekst firmowym)


W celu wysłania przelewu w kontekście firmowym wymagane jest:
1. podpisanie zlecenia,
2. przekazanie go do realizacji.

+ Lista zleceń (kontekst firmowy)


W kontekście firmowym udostępniony został specjalny kontener na przelewy (odpowiednik koszyka z kontekstu osobistego), w którym użytkownik może zapisywać swoje przelewy, a następnie zarządzać ich wysyłką.

+ Zarządzanie uprawnieniami (kontekst firmowy)


W kontekście firmowym istnieje możliwość samodzielnego nadawania szczegółowych uprawnień użytkownikom bankowości internetowej, w tym m.in. ukrywanie bądź ukazywanie widoku wybranych rachunków.


Główne funkcjonalności Pokaż
Zarządzanie rachunkami

  • Dostęp do bieżących informacji o wszystkich rachunkach w banku (rachunek bankowy, lokaty, kredyty inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym).
  • Przegląd wyciągów bankowych, historii zleceń i operacji z możliwością ich wyszukiwania.


Obsługa dyspozycji płatniczych

  • Realizacja krajowych zleceń płatniczych.
  • Obsługa zleceń stałych, płatności odroczonych, płatności masowych, itp.
  • Obsługa płatności zagranicznych (SWIFT, SEPA).


Obsługa złożonych schematów akceptacji

  • Definiowane schematy akceptacji uwzględniające poziomy kompetencji ustalone w firmie pozwalające na realizację wieloosobowych procesów akceptacji transakcji.


Integracja z systemami finansowo-księgowymi

  • Dostęp do rozbudowanych mechanizmów importu zleceń i eksportu statusów wykonania w wielu predefiniowanych formatach (Elixir, XML, CSV, MT940, itp.) lub definiowanych samodzielnie przez użytkownika.


Filmy instruktażowe Pokaż
+ Rachunki


+ Przelewy


+ Obsługa zleceń kontekst firmowy


+ Obsługa zleceń (koszyk) kontekst detaliczny


+ Lokaty


+ Analiza przychodów i wydatków


+ Administracja uprawnieniami w kontekście firmowym


+ Bezpieczeństwo (Filtr adresów IP)