SMS Kontakt (Powiadomienie SMS)

zapewnia jednokierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku.

Znajdź placówkę

Posiadacz rachunku otrzymuje następujące informacje o:

  • zmianie salda - po każdej operacji na rachunku
  • pojawieniu się debetu na rachunku
  • saldzie rachunku - o wybranej godzinie w wybrane dni tygodnia
  • zalogowaniu do SBI
  • zrealizowaniu przelewu (poprzez SBI)
  • odrzuceniu przelewu (poprzez SBI)

Warunkiem korzystania z usługi SMS Kontakt jest złożenie w Oddziale Banku odpowiedniej dyspozycji oraz posiadanie telefonu komórkowego wraz z numerem telefonu operatora krajowego.

Usługa ta jest dostepna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.