Zablokowanie dostępu do SBI


Wejdź na stronę logowania: https://bank24.bsbrodnica.pl i naciśnij klawisz: ZABLOKUJ DOSTĘP (1)Następnie wprowadź identyfikator logowania (2) i naciśnij klawisz WPISZ LOGIN (3)W kolejnym kroku naciśnij klawisz BLOKADA DOSTĘPU DO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ (4)Następnie dla potwierdzenia tożsamości wpisz swój nr PESEL (5) i naciśnij klawisz DALEJ (6)Na koniec czekamy chwilę na telefon od agenta głosowego, który podyktuje kod autoryzujący do wpisania w pole (7) i naciskamy klawisz DALEJ (8).
Po prawidłowym wpisaniu danych następuje zablokowanie dostępu do bankowości internetowej i mobilnej.
Odblokowanie jest możliwe poprzez wizytę w oddziale Banku.