Najważniejsze korzyści

 • 0 zł –  opłata za wydanie karty płatniczej Posiadaczowi rachunku
 • 0 zł –  opłata za wypłatę środków w bankomatach własnych i banków współpracujących
 • możliwość dokonywania transakcji do wysokości wolnych środków na rachunku w ramach dziennych limitów transakcyjnych określonych przez Bank
 • możliwość dokonywania operacji na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych oraz bankomatach oznaczonych symbolem VISA  
 • możliwość dokonywania transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty (poprzez internet)
 • usługa cash back   –  wypłata gotówki bez prowizji  do 300 zł w sklepie podczas płatności kartą
 • możliwość sprawdzenia wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę
 • awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczenia „Bezpieczna karta”
 • funkcjonalność zbliżeniowa (payWave)
 • transakcje internetowe zabezpieczone usługą 3D-Secure