Karta VISA Classic Standard

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • 0 zł –  jednorazowa opłata za wydanie karty płatniczej Posiadaczowi rachunku
  • 0 zł –  opłata za wypłatę środków w bankomatach własnych i banków współpracujących
  • możliwość dokonywania transakcji do wysokości wolnych środków na rachunku
    w ramach dziennych limitów transakcyjnych określonych przez Bank
  • możliwość dokonywania transakcji na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych oraz bankomatach oznaczonych symbolem VISA
  • usługa cash back – wypłata gotówki bez prowizji do 300 zł w sklepie podczas płatności kartą
  • możliwość sprawdzenia wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę
  • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczenia „Bezpieczna karta”
  • możliwość dokonywania transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty
    (poprzez Internet)
  • funkcjonalność zbliżeniowa (payWave)
  • transakcje internetowe zabezpieczone usługą 3D-Secure