Ubezpieczenie BEZPIECZNA KARTA


Ubezpieczenie dające ochronę i wypłatę świadczenia lub odszkodowania dla Użytkownika karty debetowej wydanej przez Bank


PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
następstwa nieszczęśliwych wypadków 5 000 zł
utrata gotówki z bankomatu 500 zł

 

PRODUKT OBEJMUJE:

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
    Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwałe uszkodzenie ciała, trwały rozstrój zdrowia lub śmierć Ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenie utraty gotówki pobranej z bankomatu
    Ubezpieczeniem objęta jest gotówka wypłacona przez Użytkownika karty z bankomatu przy użyciu karty, utracona w wyniku jej rabunku

Zapoznaj się z Warunkami Ubezpieczenia