Menu

Karta kredytowa VISA CLASSIC

Skorzystaj z elastycznego limitu w karcie i ciesz się między innymi wygodą zakupów w internecie

Najważniejsze korzyści:

  • możliwość dokonywania transakcji w ramach przyznanego przez Bank limitu kredytowego
  • możliwość dokonywania operacji na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych oraz bankomatach oznaczonych symbolem VISA 
  • możliwość dokonywania transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty (poprzez Internet)
  • kontrola wydatków - raz w miesiącu Bank wysyła użytkownikowi karty zestawienie operacji, w którym informuje o wysokości minimalnej kwoty do zapłaty i terminie dokonania spłaty
  • możliwość wyboru generowania zestawienia operacji po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, tj. 7 lub 19 dnia każdego m-ca
  • każda spłata zadłużenia zwiększa dostępny limit do dokonywania dalszych transakcji z użyciem karty
  • możliwość sprawdzenia wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę
  • możliwość awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą
  • funkcjonalność zbliżeniowa  (payWave)
  • transakcje internetowe zabezpieczone usługą 3D-Secure

Szczegóły, w tym: Regulamin płatniczych kart kredytowych Visa Classic Banku Spółdzielczego w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu limitu kredytowego i wydaniu głównej karty kredytowej po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.