Kredyt dla Wybranych grup zawodowych

Preferencyjne warunki oraz możliwość konsolidacji posiadanych zobowiązań kredytowych

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Specjalna oferta dla:

 • Pracowników służb mundurowych,
 • Pracowników administracji publicznej i jednostek samorządowych,
 • Pracowników medycznych w publicznych i niepublicznych szpitalach lub ośrodkach zdrowia w tym dla osób prowadzących własną działalność lub wykonujących wolny zawód,
 • Pracowników Banków Spółdzielczych,
 • Farmaceutów,
 • Nauczycieli,
 • Prawników,
 • Rolników.

Najważniejsze korzyści

 • prowizja za udzielenie kredytu już od 0%*
 • oprocentowanie już od 9,50%**
 • gwarancja stałej raty przy okresie kredytowania do 36 miesięcy
 • kwota kredytu od 10 000 zł do 200 000 zł 
 • długi okres kredytowania do 120 miesięcy 
 • kredyt możesz przeznaczyć również na spłatę kredytów w innych bankach
 • RRSO tylko 11,47% 

* w przypadku wyrażenia zgody na elektroniczny kanał komunikacji oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne, zawarcia umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na cały okres kredytowania) ze wskazaniem Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci oraz przeznaczenia części kredytu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w innych bankach lub instytucjach finansowych.

** dla okresu kredytowania do 36 m-cy


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego „Dla wybranych grup zawodowych” wynosi 11,47% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 23 000,00 zł na 36 miesięcy z oprocentowaniem stałym 9,50% w skali roku. Wysokość 35 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 736,76 zł każda oraz ostatnia 36 rata wyrównawcza wynosi 736,67 zł. Całkowity koszt kredytu 3 983,27 zł (w tym: 460,00 zł prowizja za udzielenie kredytu i 3 523,27 zł odsetki). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 26 983,27 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest wyrażenie zgody na elektroniczny kanał komunikacji oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne (w tym na sms, e-mail, telefon, SBI) oraz wskazanie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na cały okres kredytowania). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela, odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia, akceptowanego przez Bank.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, wysokość opłat i prowizji oraz zakres ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl i www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 26.01.2023 r.