Menu

Kredyt gotówkowy INTERNETOWY

Szybki, atrakcyjny i wygodny kredyt gotówkowy
na dowolny cel konsumpcyjny udzielany za pośrednictwem
Systemu Bankowości Internetowej

Najważniejsze korzyści:

  • kwota kredytu od 1 000 zł do 5 000 zł
  • okres kredytowania: 3, 6, 9, 12 miesięcy
  • prowizja za udzielenie kredytu  0%
  • możliwość wyboru dnia spłaty kredytu
  • RRSO tylko 11,42%


Przykładowa wysokość raty miesięcznej:

Kwota kredytu 3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy
1000 zł 337,23 zł 170,09 zł 114,38 zł 86,53 zł
2 700 zł 910,52 zł 459,23 zł 308,82 zł 233,62 zł
4 500 zł 1 517,53 zł 765,39 zł 514,70 zł 389,37 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego udzielonego za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej wynosi 11,42% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 1 700,00 zł na 12 miesięcy z oprocentowaniem stałym 7,00% w skali roku. Wysokość 11 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 147,10 zł każda oraz ostatnia 12 rata wyrównawcza wynosi 147,04 zł. Całkowity koszt kredytu 101,14 zł (w tym: 0,00 zł prowizja za udzielenie kredytu + 65,14 zł odsetki + 36 zł koszt posiadania Konta Osobistego w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 1 801,14 zł. Konto Osobiste to rachunek płatniczy. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.


Informacja handlowa wg stanu na dzień 17.11.2020 r.