Menu

Kredyt gotówkowy INTERNETOWY

Szybki, atrakcyjny i wygodny kredyt gotówkowy
na dowolny cel konsumpcyjny udzielany za pośrednictwem
Systemu Bankowości Internetowej

Najważniejsze korzyści:

  • kwota kredytu od 1 000 zł do 10 000 zł
  • okres kredytowania do 24 m-cy
  • prowizja za udzielenie kredytu  0%
  • możliwość wyboru dnia spłaty kredytu
  • RRSO tylko 7,21%


Przykładowa wysokość raty miesięcznej:

Kwota kredytu 3 miesiące 7 miesięcy 15 miesięcy 24 miesiące
1 000 zł 337,23 zł 146,21 zł 69,82 zł 44,77 zł
6 000 zł 2 023,38 zł 877,26 zł 418,92 zł 268,64 zł
10 000 zł 3 372,30 zł 1 462,10 zł 698,20 zł 447,73 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego udzielonego za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej wynosi 7,21% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 6 000,00 zł na 24 miesiące z oprocentowaniem stałym 7,00% w skali roku. Wysokość 23 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 268,64 zł każda oraz ostatnia 24 rata wyrównawcza wynosi 268,54 zł. Całkowity koszt kredytu 447,26 zł (w tym: 0,00 zł prowizja za udzielenie kredytu + 447,26 zł odsetki + 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 8 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 6 447,26 zł. Konto Mobilne to rachunek płatniczy. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.


Informacja handlowa wg stanu na dzień 05.03.2021 r.

Masz pytania zadzwoń

+48 56 491 31 28
+48 734 214 769
+48 734 214 790
+48 734 214 789