Kredyt Internetowy

Szybki, atrakcyjny i wygodny kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny udzielany za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej

Zaloguj się i wypełnij wniosek

Najważniejsze korzyści

  • kwota kredytu od 1 000 zł do 30 000 zł
  • okres kredytowania do 36 m-cy
  • prowizja za udzielenie kredytu 0%
  • możliwość wyboru dnia spłaty kredytu
  • RRSO tylko 9,95%

Przykładowa wysokość raty miesięcznej:

Kwota kredytu 12 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy
1 000 zł 87,68 zł 59,83,21 zł 45,91 zł 32,03 zł
5 000 zł 438,41 zł 299,13 zł 229,57 zł 160,16 zł
17 000 zł 1 490,59 zł 1 017,03 zł 780,53 zł 544,55 zł
30 000 zł 2 630,45 zł 1 794,76 zł 1 377,403 zł 960,97 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego udzielonego za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej wynosi 9,95% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 4 370,00 zł na 23 miesięcy z oprocentowaniem stałym 9,5% w skali roku. Wysokość 22 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 208,46 zł każda oraz ostatnia 23 rata wyrównawcza wynosi 208,52 zł. Całkowity koszt kredytu 424,64 zł (w tym: 0,00 zł prowizja za udzielenie kredytu + 424,64 zł odsetki + 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4 794,64 zł. Konto Mobilne to rachunek płatniczy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 30.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 30.01.2023 r.