Kredyt hipoteczny Cztery Kąty

Jeszcze nigdy nie byłeś tak blisko spełnienia swoich marzeń o własnych
czterech kątach

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu
 • 0 zł za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu
 • oprocentowanie zmienne lub okresowo stałe przez 5 lat
 • okres kredytowania do 30 lat
 • finansowanie nawet do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

 

Kredyt z oprocentowaniem okresowo stałym przez 5 lat

 • oprocentowanie już od 6,92%* w skali roku
 • RRSO tylko 8,06% (dla reprezentatywnego przykładu)

 

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

 • WIBOR 3M + marża  już od 1,04 p.p.* (w 1. roku) oraz 1,84 p.p.* (w kolejnych latach)
 • RRSO tylko 8,42% (dla reprezentatywnego przykładu)

 

* Wysokość stałej stopy procentowej lub marży uzależniona jest od: wysokości wkładu własnego, rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu oraz usług dodatkowych, z których może skorzystać Kredytobiorca

 

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony m.in. na:

 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • budowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego
 • zakup działki i budowę lub dokończenie budowy domu jednorodzinnego
 • remont, modernizację lub wykończenie domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele

Przykłady reprezentatywne

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego „Cztery kąty” zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej wynosi 8,06%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 216 200,00 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania 215 miesięcy, oprocentowanie okresowo stałe w okresie 5 lat 7,42%1 w skali roku, po tym okresie oprocentowanie zmienne 8,22% w skali roku, na które składa się: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M2 5,88% oraz marża 2,34 p.p. Wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 270 250,00 zł. Całkowity koszt kredytu 185 067,76 zł (w tym: 0,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, 185 048,76 zł odsetki, 19,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych, 0,00 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500,00 zł w miesiącu – w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty 401 267,76 zł, wysokość 214 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 1 866,28 zł każda, ostatnia 215 rata wynosi 1 864,84 zł.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego „Cztery kąty” zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej wynosi 8,42%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 216 200,00 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania 215 miesięcy, oprocentowanie zmienne 7,42% w skali roku – w pierwszym roku oraz 8,22% w skali roku – w kolejnych latach, na które składa się: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M2 5,88% i marża 1,54 p.p. (w pierwszym roku) oraz marża 2,34 p.p. (w kolejnych latach). Wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 270 250,00 zł. Całkowity koszt kredytu 194 457,21 zł (w tym: 0,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, 194 438,21 zł odsetki, 19,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych, 0,00 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500,00 zł w miesiącu – w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty 410 657,21 zł, wysokość 214 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 1 909,94 zł każda, ostatnia 215 rata wynosi 1 911,05 zł.

1 Wysokość oprocentowania stałego obowiązująca na dzień dokonania kalkulacji, na które składa się: 5-letnia stała stopa bazowa 5,88% ustalana na okresy 3-miesięczne, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym w wysokości określonej na ostatni dzień roboczy kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania oraz marża 1,54 p.p.
2 Wskaźnik referencyjny WIBOR 3M ustalany na okresy 3-miesięczne, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym; (wskaźnik referencyjny WIBOR 3M określa się w wysokości tego wskaźnika wyliczanego przez administratora GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres jego obowiązywania)

Kalkulacja została dokonana na dzień 27.03.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Konto Mobilne to rachunek płatniczy. Do uzyskania kredytu niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości przez Kredytobiorcę we własnym zakresie. Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wartość nieruchomości przyjętą przez Bank). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanemu przez Bank.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Informacje dotyczące ubezpieczeń dostępne są na www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

oprocentowanie okresowo stałe:
W przypadku kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem występuje ryzyko, że w okresie stosowania stałej stopy procentowej wysokość raty może być wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, wykorzystywanego w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego. W okresie obowiązywania stałej stopy oprocentowania poziom wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M może zmienić się wielokrotnie - dlatego należy wziąć pod uwagę ryzyko skoku wzrostu raty kredytu po okresie obowiązywania stałego oprocentowania oraz zwiększenia całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty do zapłaty.

oprocentowanie zmienne:
W przypadku kredytu hipotecznego „Cztery kąty”, występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że w przypadku wzrostu wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej.


Informacja handlowa wg stanu na dzień 27.03.2024 r.