Kredyt hipoteczny Cztery Kąty

Sfinansuj swoje potrzeby mieszkaniowe
i zbuduj z nami swoje marzenia

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

 • prowizja za udzielenie kredytu 0%
 • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża od 1,84 p.p .*
 • finansowanie nawet do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • okres kredytowania do 30 lat
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących
 • RRSO tylko 9,58%

 

* Wysokość marży uzależniona jest od: wysokości wkładu własnego, rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu oraz usług dodatkowych, z których może skorzystać Kredytobiorca.

 

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony m.in. na:

 • zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • zakup działki z rozpoczętą budową
 • budowę, przebudowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • remont, modernizację lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • spłatę kredytów udzielonych przez inne banki na wyżej wymienione cele

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego „Cztery kąty” zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej wynosi 9,58%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 171 131,00 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, okres kredytowania 187 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,16% w skali roku (w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 7,02% wg stanu na dzień 09.03.2023 r. oraz marża 2,14 p. p., wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 285 218,00 zł. Całkowity koszt kredytu 151 126,09 zł (w tym: 0 zł prowizja za udzielenie kredytu, 150 807,09 zł odsetki, 300 zł opłata sądowa za wpis oraz wykreślenie hipoteki, 19 zł podatek od czynności cywilnoprawnych, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty 322 257,09 zł, wysokość 186 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 1 721,60 zł każda, ostatnia 187 rata 1 720,49 zł.

W przypadku kredytu hipotecznego „Cztery kąty”, występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że w przypadku wzrostu wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Konto Mobilne to rachunek płatniczy. Do uzyskania kredytu niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości przez Kredytobiorcę we własnym zakresie. Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wartość nieruchomości przyjętą przez Bank). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia akceptowanemu przez Bank.

Kalkulacja została dokonana na dzień 09.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy, informacje dotyczące ubezpieczeń dostępne są na www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 09.03.2023 r.