Kredyt na remont

Korzystny kredyt na remont domu lub mieszkania w tym również na finansowanie zielonych inwestycji.

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

 • prowizja za udzielenie kredytu już od 1%*
 • kwota kredytu od 20 000 zł do 100 000 zł 
 • długi okres kredytowania do 180 miesięcy 
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • RRSO tylko 11,33% 

* w przypadku wyrażenia zgody na elektroniczny kanał komunikacji i otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne oraz  przeznaczenia kredytu na finansowanie odnawialnych źródeł energii i innych celów ekologicznych.


Przeznaczenie kredytu

 • remont domu lub mieszkania,
 • zielone inwestycje - finansowanie m. in.:
  • zakupu i montażu pompy ciepła lub innych ekologicznych źródeł ciepła,
  • zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • termomodernizacji budynków,
  • budowy studni jako własnego ujęcia wody,
  • zakupu i montażu stacji uzdatniania wody z ujęć własnych, systemu odzysku wody deszczowej, oczyszczalni ścieków.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego na remont z przeznaczeniem na finansowanie odnawialnych źródeł energii i innych celów ekologicznych wynosi 11,33% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł na 96 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym 10,49% w skali roku (w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 6,89% wg stanu na dzień 12.06.2023 r. oraz marża 3,60 p. p.). Wysokość 95 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 771,73 zł każda oraz ostatnia 96 rata wyrównawcza wynosi 772,27 zł. Całkowity koszt kredytu 24 586,62 zł (w tym: 500,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, 24 086,62 zł odsetki, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego  w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 74 086,62 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest wyrażenie zgody na elektroniczny kanał komunikacji oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne (w tym na sms, e-mail, telefon, SBI) oraz wskazanie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na cały okres kredytowania). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela, odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia, akceptowanego przez Bank. Konto Mobilne to rachunek płatniczy.

W przypadku kredytu gotówkowego na remont występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że jeżeli wzrośnie wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu a to przekłada się na wzrost wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej.

Kalkulacja została dokonana na dzień 12.06.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, wysokość opłat i prowizji oraz zakres ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl i www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 12.06.2023 r.