Kredyt Pełen Możliwości

Z gwarancją stałej raty dla kredytów do 36 miesięcy

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

 

Najważniejsze korzyści

 

  • prowizja za udzielenie kredytu już od 0% *
  • oprocentowanie już od 9,50% **
  • gwarancja stałej raty przy okresie kredytowania do 36 miesięcy
  • kwota kredytu od 1 000 zł do 150 000 zł 
  • okres kredytowania do 120 miesięcy 
  • kredyt możesz przeznaczyć również na spłatę kredytów w innych bankach
  • RRSO tylko 12,23%
 

 

* w przypadku wyrażenia zgody na elektroniczny kanał komunikacji oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne, zawarcia umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na cały okres kredytowania) ze wskazaniem Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci a także cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania (w kwocie aktualnego zobowiązania, na cały okres kredytowania).

** dla okresu kredytowania do 36 m-cy


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu gotówkowego Pełnego Możliwości wynosi 12,23% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 6 430,00 zł na 23 miesiące z oprocentowaniem stałym 9,50% w skali roku. Wysokość 22 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 306,89 zł każda oraz ostatnia 23 rata wyrównawcza wynosi 306,94 zł. Całkowity koszt kredytu 757,12 zł (w tym: 128,60 zł prowizja za udzielenie kredytu, 628,52 zł odsetki). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę
wynosi 7 187,12 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest wyrażenie zgody na elektroniczny kanał komunikacji oraz otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne (w tym na sms, e-mail, telefon, SBI) a także wskazanie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na cały okres kredytowania). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela, odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia, akceptowanego przez Bank.

Kalkulacja została dokonana na dzień 15.03.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy, wysokość opłat i  prowizji oraz zakres ubezpieczeń dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl i www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.