Zakłady ubezpieczeń akceptowane przez Bank

 

 • GENERALI ŻYCIE TU S.A.
 • SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.
 • BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group
 • COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group
 • STU ERGO HESTIA S.A.
 • GENERALI TU S.A.
 • INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group
 • LINK4 TU S.A.
 • POCZTOWE TUW
 • PROAMA
 • PZU S.A.
 • TU INTER_ŻYCIE POLSKA S.A.
 • TUW TUW
 • TUZ TUW
 • UNIQA TU S.A.
 • TUiR WARTA S.A.
 • VIENNA LIFE
 • TU INTER-ŻYCIE POLSKA S.A.
 • WIENER TU S.A.

stan na dzień: 23.05.2023 r.

Uwaga
W przypadku przedłożenia w Banku umowy ubezpieczenia z innego niż ww. Zakładu  Ubezpieczeń, po pozytywnej weryfikacji, wymagana jest indywidualna zgoda Banku.