Przedterminowa spłata kredytu – zwrot części prowizji

 

Zwroty części prowizji zapłaconej na rzecz Banku z tytułu udzielenia kredytu dotyczą spłaconych przed terminem określonym w umowie:

  • kredytów konsumenckich, zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. od 18 grudnia 2011 roku,
  • kredytów hipotecznych, zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym, tj. od 22 lipca 2017 roku.

Bank dokonuje zwrotu prowizji za udzielenie kredytu, w części dotyczącej okresu o który skrócono czas obowiązywania umowy, zgodnie z poniższymi zasadami:

  • dla kredytów spłaconych od 11.09.2019 r. - zwrot części prowizji odbywa się z inicjatywy Banku, tj. Bank po kontakcie z Klientem dokonuje zwrotu części prowizji, w formie uzgodnionej z Klientem,
  • dla kredytów spłaconych przed 11.09.2019 r. - zwrot części prowizji odbywa się na wniosek Klienta złożony w Banku.

Przy wyliczeniu zwrotu prowizji Bank stosuje metodę liniową, zgodnie z poniższym wzorem:

KZ = (P/COU) x POU

gdzie,
KZ – kwota zwrotu części prowizji
P – pobrana kwota prowizji za udzielenie kredytu
COU – całkowity okres umowny
POU – pozostały po dniu całkowitej spłaty okres umowny

Klienci, którzy w związku z wcześniejszą spłatą kredytu otrzymali zwrot części prowizji i mają zastrzeżenia co do kwoty zwrotu, mogą składać do Banku reklamacje.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy Państwa do naszych placówek.