Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest najstarszym bankiem spółdzielczym na ziemiach polskich - powstał w 1862 roku. Gdy po trudnej dla bankowości spółdzielczej drugiej połowie XX wieku, w latach 90-tych zaczęła ona powracać do dawnej świetności, szybko stał się jednym z rynkowych liderów, a z czasem najsilniejszym bankiem spółdzielczym na Pomorzu i Kujawach.

Począwszy od roku 2004 do maja 2016 roku BS Brodnica zrzeszony był w strukturach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Od 5 maja 2016 roku, jako pierwszy BS w Polsce, wystąpił z instytucji zrzeszającej i rozpoczął samodzielną działalność.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy swoją działalność operacyjną prowadzi poprzez sieć czterdziestu placówek zlokalizowanych na terenie czterech województw: kujawsko - pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. Zakresem i poziomem usług nie odbiega od banków komercyjnych. Specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W ciągu ostatniego czasu BS Brodnica stał się na wskroś nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą. Profesjonalna kadra, dbałość

Bank Spółdzielczy w Brodnicy za swoje konsekwentne działania i bardzo dobre wyniki finansowe otrzymuje wiele nagród i wyróżnień. Od wielu lat nieustannie plasuje się na czołowych miejscach w krajowych rankingach banków spółdzielczych.

Rectangle 47.png

BS w Brodnicy to również instytucja silnie wspierająca lokalną działalność wytwórczą i usługową, a także angażująca się w inicjatywy społeczne i potrzeby kulturalne swojej małej Ojczyzny. Łącząc tradycję z nowoczesnością, jest placówką uniwersalną, świadczącą usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie. Zarówno przed laty, jak i obecnie brodnicki bank jest obrońcą polskiego kapitału, priorytetowo i rzetelnie traktuje kwestie bezpieczeństwa środków pieniężnych powierzanych mu przez klientów. Wierny swojej ponad 156-letniej tradycji systematycznie dąży do tego, by być instytucją, w której Klient czuje się dobrze, gdzie spotyka życzliwą, fachową i szybką obsługę. Bardzo dobrze wpisuje się w dzieje siedemsetletniej Brodnicy oraz regionu.