e-lokata

Nie musisz odwiedzać Banku, by osiągnąć wyższy zysk

Zaloguj się i załóż lokatę

Najważniejsze korzyści

  • dostępna wyłącznie za pośrednictwem SBI
  • minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku lokaty wynosi 100 zł
  • oprocentowanie stałe uzależnione od okresu lokaty
  • naliczane odsetki stawiane są do dyspozycji po upływie okresu umownego
  • lokata nieodnawialna

Dodatkowe informacje:

  • Środki pieniężne zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro
  • Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty
  • W okresie umownym nie można dokonywać wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty
  • Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%
 
Oprocentowanie
okres umowny oprocentowanie stałe
1 miesiąc 3,50%
3 miesiące 4,10%
6 miesiący 3,70%
9 miesięcy 3,70%
12 miesiący 3,95%