Lokata Powitalna

Lokata dostępna dla nowych Klientów


Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Lokata dostępna dla nowych Klientów, którzy

 • otworzą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Naszym Banku,
 • wybiorą elektroniczny kanał komunikacji,
 • wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych przez kanały elektroniczne.

Najważniejsze korzyści

 • minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku lokaty wynosi 1000 PLN
 • maksymalna kwota lokaty wynosi 50 000 PLN
 • oprocentowanie stałe w całym okresie trwania lokaty
 • kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty
 • lokata nieodnawialna
 • możliwość założenia tylko jednej lokaty

Dodatkowe informacje

 • Środki pieniężne zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro
 • Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty
 • W okresie umownym nie można dokonywać wpłat i wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty
 • Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%
 

Oprocentowanie


okres umowny oprocentowanie stałe
3 miesięce 5,50%