Lokata Standard

Klasyczna lokata dla osób ceniących proste zasady i pewny zysk

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści:

  • minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku lokaty wynosi 100 PLN, 100 EUR/GBP/USD
  • oprocentowanie stałe uzależnione od waluty i okresu lokaty
  • kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty
  • możliwość automatycznego odnowienia lokaty – po zakończeniu okresu jej trwania lokata automatycznie odnowi się na taki sam okres wg stopy procentowej obowiązującej w dniu odnowienia
  • liczba lokat, które można otworzyć jest nieograniczona

Dodatkowe informacje:

  • Środki pieniężne zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro
  • Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty
  • W okresie umownym nie można dokonywać wpłat i wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty
  • Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%
 

Oprocentowanie:

 
Lokata standard
okres umowny oprocentowanie stałe
3 miesiące 0,60%
6 miesięcy 1,40%
12 miesięcy 1,50%

Oprocentowanie stałe

okres umowny USD EUR GBP
1 miesiąc 0,00% 0,00% 0,00%