Lokata Na Plus

Lokata na 1, 3 lub 9 miesięcy.

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Lokata dostępna:

  • w placówkach Banku 

Najważniejsze korzyści:

  • minimalna kwota niezbędna do otwarcia rachunku lokaty wynosi 1000 PLN
  • oprocentowanie stałe w całym okresie trwania lokaty
  • kapitalizacja odsetek odbywa się po zakończeniu okresu umownego trwania lokaty
  • lokata nieodnawialna

Dodatkowe informacje:

  • Środki pieniężne zgromadzone na lokacie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro
  • Bank nie pobiera opłat za otwarcie, prowadzenie oraz likwidację lokaty
  • W okresie umownym nie można dokonywać wpłat i wypłat z lokaty. Wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty
  • Zysk z lokaty podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%
 

Oprocentowanie:


okres umowny oprocentowanie stałe
1 miesiąc 3,50%
3 miesiące 4,20%
9 miesięcy 3,75%