Przelewy walutowe i zagraniczne


Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Realizujemy zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych posiadających rachunki w naszym Banku.

W ofercie Banku wyróżnia się następujące rodzaje przekazów:

 • Wysyłane przekazy w obrocie dewizowym (Importowe) przez Bank zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy  skierowane do banku zagranicznego, lub krajowego w walucie obcej, w celu uznania wskazanego rachunku.
 • Otrzymywane przekazy w obrocie dewizowym (Eksportowe) przez Bank z banku zagranicznego, lub banku krajowego w walucie obcej w celu uznania wskazanego rachunku klienta .

Najważniejsze korzyści:

 • Szybka i prosta forma rozliczenia transakcji w obrocie dewizowym
 • Przelewy w trybie zwykłym, przyspieszonym lub pilnym
 • Niski koszt obsługi
 • Możliwość indywidualnego negocjowania kursu walutowego

Oferujemy zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym w formie:

 • Polecenia Przelewu w Walucie Obcej
 • Polecenia Przelewu SEPA
 • Polecenia Wypłaty

Polecenia Przelewu w Walucie Obcej – instrukcja płatnicza realizowana przez Bank, polegająca na przekazaniu środków pieniężnych z krajowego rachunku płatniczego na krajowy rachunek płatniczy w walucie innej niż PLN oraz EUR.

Przelew SEPA jest to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtenstein i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpienie do SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki :

 • Waluta transakcji EUR
 • Zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN
 • Występuje opcja kosztowa SHA
 • Tryb realizacji standardowy
 • Nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych
 • Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer)

Polecenie Wypłaty - jest to instrukcja płatnicza nie spełniająca warunków polecenia przelewu SEPA, skierowana do/lub otrzymywana z innego banku krajowego lub zagranicznego

Płatności realizujemy w 12 walutach:

 • PLN
 • USD dolar amerykański
 • EUR waluta europejska
 • GBP funt brytyjski
 • CHF frank szwajcarski
 • AUD  dolar australijski
 • CAD dolar kanadyjski
 • DKK korona duńska
 • SEK korona szwedzka
 • NOK korona norweska
 • CZK korona czeska
 • HUF forint węgierski

Oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut.

Dyspozycje Polecenia Przelewu w Walucie Obcej oraz Polecenia Wypłaty przyjęte przez Bank od klienta do godz. 15.00 realizowane są w trybie standardowym w tym samym dniu roboczym i rozliczane na drugi dzień roboczy po dniu przyjęcia zlecenia. 

Dyspozycje Polecenia Przelewu SEPA przyjęte przez Bank od klienta do godz. 15.00 realizowane są w trybie standardowym w tym samy dniu roboczym i rozliczane następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zlecenia.

W celu uzupełnienia oferowanej przez Bank standardowej formy realizacji płatności w obrocie dewizowym wprowadzono za dodatkową opłatą możliwość realizacji przekazu w trybie pilnym w EUR, USD, GBP złożonego w banku do godz. 12.00 którego realizacja i rozliczenie następuje w dniu przyjęcia dyspozycji.

Przekaz zagraniczny wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy, może być rozliczony w ciężar rachunku złotowego lub walutowego

Kod BIC (SWIFT) : POLUPLPRXXX