Zalety korzystania z transakcji wymiany walutowej:

  • atrakcyjne kursy wymiany walut;
  • szybka i prosta procedura zawierania transakcji;
  • możliwość bezgotówkowej wymiany dla wszystkich par walutowych podawanych w Tabeli kursów Banku;
  • wymiana gotówkowa dla walut EUR, USD, SEK, GBP;
  • możliwość zawierania transakcji w godzinach od 8:00 do 16:00;
  • indywidualne ustalanie kursów walut już od 1000 EUR;
  • możliwość realizacji zlecenia zagranicznego wg indywidualnego kursu walut;
  • brak opłat za dokonanie transakcji wymiany walutowej;

 

Bank dokonuje natychmiastowych bezgotówkowych transakcji wymiany dla wszystkich walut zamieszczonych w Tabeli kursów Banku. Rozliczenie transakcji następuje w dniu jej zawarcia.

Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany.

W przypadku zastosowania kursu preferencyjnego ustalenie kursu możliwe jest od kwoty 3.000,00 EUR (lub równowartości 5.000,00 EUR dla pozostałych walut, dla których Bank przeprowadza rozliczenia walutowe).

Zasady stosowania kursów walutowych zostały określone w Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych i usług bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych.

W celu dokonania transakcji lub uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy Państwa do placówek naszego Banku lub prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio ze specjalistami rynku walutowego (pod numerem 56 49-300-78).


Produkty powiązane

eKantor BS