Rozwiązanie dla kredytobiorców w związku z pandemią koronawirusa


...

Klienci indywidualni


Jeżeli utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r., zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, możesz skorzystać z zawieszenia wykonania umowy na okres do 3 miesięcy

Na wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesza wykonanie:

 • umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
 • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Informacje dodatkowe:

 • Z zawieszenia wykonania umowy możesz skorzystać jeśli:
  - zawarłeś z Bankiem umowę o kredyt przed 13 marca 2020 r.,
  - zakończenie okresu kredytowania przypada po dniu 13 września 2020 r. (nie dotyczy kart kredytowych oraz kredytu odnawialnego).
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy możesz złożyć:
  - w placówce Banku
  - drogą elektroniczną na adres [email protected]
 • Złożenie i rozpatrzenie wniosku o zawieszenie wykonania umowy jest bezpłatne.