Polityka prywatności aplikacji mobilnej

 

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej "BSBrodnica" Banku Spółdzielczego w Brodnicy (dalej"Bank")
 2. Aplikacja BSBrodnica nie przechowuje ani nie pobiera danych, po których można zidentyfikować osobę korzystającą z urządzenia mobilnego.
 3. Aplikacja BSBrodnica przechowuje następujące dane:
  • uniqueDeviceId – identyfikator generowany przez system Banku, który identyfikuje powiązanie klienta z telefonem,
  • login użytkownika w formie „zagwiazdkowanej” z widocznymi dwoma pierwszymi oraz ostatnim znakiem,
  • token do powiadomień PUSH.
 4. Dodatkowo aplikacja BSBrodnica pobiera w formie „zagwiazdkowanej” numer telefonu, na który został wysłany kod weryfikacyjny w procesie parowania aplikacji. Numer telefonu nie jest przesyłany jawnie i nie jest przechowywany w aplikacji, a jedynie wyświetlany w formie „zagwiazdkowanej”.
 5. Wszystkie powyższe dane nie są dostępne dla innych aplikacji niż aplikacja BSBrodnica. Dane te są zabezpieczone kluczem AES256, który jest dostępny tylko i wyłącznie po otworzeniu aplikacji.
  W innym wypadku żaden inny użytkownik, żadna aplikacja nie jest w stanie dostać się do danych, które znajdują się w aplikacji i je odszyfrować.
 6. Bank pobiera z urządzenia mobilnego model urządzenia, platformę oraz wersję systemu operacyjnego.
 7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj aplikacji lub ją odinstaluj.