Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Dla kogo

Z kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

  • domów jednorodzinnych
  • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

 

Przeznaczenie kredytu 

  • wymiana starych pieców na ekologiczne źródła ciepła
  • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej
  • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych
  • ocieplenie domu oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych (koszt materiałów i robocizny)
  • dokumentacja, w tym audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy

 

 

Jesteś zainteresowany ?

Zapraszamy do najbliżej  placówki .

Złóż wniosek o kredyt. Pomożemy Ci wypełnić dokumenty, a następnie wyślemy w Twoim imieniu wniosek o dotację.

 

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego „Czyste Powietrze” wynosi 13,48% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 45 000,00 zł na 72 miesiące z oprocentowaniem zmiennym 12,71% w skali roku (w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 7,21% wg stanu na dzień 05.10.2022 r. oraz marża 5,50 p. p.). Wysokość  równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 896,46 zł każda oraz ostatnia72 rata wyrównawcza wynosi 896,64 zł. Całkowity koszt kredytu 19 545,30 zł (w tym: 0,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, 19 545,30 zł odsetki, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 64 545,30 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest upoważnienie Banku do pobierania z Konta rat spłaty (automatyczna spłata). Kredyt możne być przeznaczony wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”. Konto Mobilne to rachunek płatniczy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Informacje o programie „Czyste Powietrze” znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.