Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Warunki kredytu

 • kwota kredytu do 100 000,00 zł
 • okres kredytowania do 144 miesięcy
 • brak prowizji za udzielenie kredytu 
 • zabezpieczenie kredytu gwarancją BGK
 • RRSO 12,00%

 

Dla kogo

Z kredytu Czyste Powietrze i dotacji mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

 • domów jednorodzinnych
 • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

 

Przeznaczenie kredytu 

 • wymiana starych pieców na ekologiczne źródła ciepła
 • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych
 • ocieplenie domu oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych (koszt materiałów i robocizny)
 • dokumentacja, w tym audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy

 

 

Wysokość dotacji na spłatę kredytu 

Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym do 66 000,00 zł – gdy Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczył 135 000,00 zł
 • na poziomie podwyższonym do 99 000,00 zł – gdy przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczył:
  1. 1 894,00  zł w gospodarstwie wieloosobowym
  2. 2 651,00  zł  w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość Twojej dotacji będzie zależeć również od rodzaju nowego źródła ciepła, które zastosujesz oraz od tego jak szeroki zakres prac planujesz.

 


Informacje o programie „Czyste Powietrze” znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Jesteś zainteresowany ?

Zapraszamy do najbliżej  placówki .

Złóż wniosek o kredyt. Pomożemy Ci wypełnić dokumenty, a następnie wyślemy w Twoim imieniu wniosek o dotację.

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego „Czyste Powietrze” wynosi 12,00% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 45 000,00 zł na 72 miesiące z oprocentowaniem zmiennym 11,39% w skali roku (w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 6,89% wg stanu na dzień 12.06.2023 r. oraz marża 5,00 p. p.). Wysokość 71 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 865,55 zł każda oraz ostatnia 72 rata wyrównawcza wynosi 865,51 zł. Całkowity koszt kredytu 17 319,56 zł (w tym: 0,00 zł prowizja za udzielenie kredytu, 17 319,56 zł odsetki, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 62 319,56 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest upoważnienie Banku do pobierania z Konta rat spłaty (automatyczna spłata). Kredyt możne być przeznaczony wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”. Konto Mobilne to rachunek płatniczy.

W przypadku kredytu gotówkowego „Czyste Powietrze” występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że jeżeli wzrośnie wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu a to przekłada się na wzrost wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej.

Kalkulacja została dokonana na dzień 12.06.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego
w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.