Karta kredytowa Visa Classic

Skorzystaj z elastycznego limitu w karcie i ciesz się wygodą zakupów w internecie

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • możliwość dokonywania transakcji w ramach przyznanego przez Bank limitu kredytowego 
  • możliwość dokonywania operacji na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych oraz bankomatach oznaczonych symbolem VISA 
  • możliwość dokonywania transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty (poprzez Internet) 
  • kontrola wydatków - raz w miesiącu Bank wysyła użytkownikowi karty zestawienie operacji, w którym informuje o wysokości minimalnej kwoty do zapłaty i terminie dokonania spłaty
  • możliwość wyboru generowania zestawienia operacji po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, tj. 7 lub 19 dnia każdego m-ca każda 
  • spłata zadłużenia zwiększa dostępny limit do dokonywania dalszych transakcji z użyciem karty 
  • możliwość sprawdzenia wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę 
  • możliwość awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą 
  • funkcjonalność zbliżeniowa (payWave)
  • transakcje internetowe zabezpieczone usługą 3D-Secure