Kredyt hipoteczny Na dowolny cel

Jeżeli posiadasz nieruchomość i potrzebujesz taniej gotówki na dowolny cel konsumpcyjny oto rozwiązanie dla Ciebie!

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • maksymalna kwota kredytu do 70% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu
  • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża od 3,50 p.p. *
  • prowizja za udzielenie kredytu od 1%**
  • okres kredytowania do 20 lat
  • możliwość wypłaty kredytu gotówkowo lub bezgotówkowo na wskazany rachunek
  • RRSO 11,25%

* Wysokość marży uzależniona jest od rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu w Banku oraz od usług dodatkowych, z których może skorzystać Kredytobiorca.
** Wysokość prowizji uzależniona jest od rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu w Banku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu na dowolny cel konsumpcyjny, zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej wynosi 11,25%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 193 miesiące, całkowita kwota kredytu 235 140,00 zł, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie zmienne 10,52% w skali roku (w tym: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 7,02% wg stanu na dzień 09.03.2023 r. oraz marża 3,50 p. p.). Całkowity koszt kredytu 256 000,84 zł (w tym: 2351,40 zł prowizja za udzielenie kredytu, 253 330,44 zł odsetki, 300 zł opłata sądowa za wpis oraz wykreślenie hipoteki, 19 zł podatek od czynności cywilnoprawnych, 0 zł koszt posiadania Konta Mobilnego w całym okresie kredytowania w przypadku zaksięgowania transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500 zł w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za kartę wynosi 12 zł). Całkowita kwota do zapłaty 491 140,84 zł, wysokość 192 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych wynosi 2 530,93 zł każda, ostatnia 193 rata 2 531,88 zł.

Do uzyskania kredytu na ww. warunkach niezbędne jest wskazanie Banku jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę umowy ubezpieczenia na życie (w kwocie aktualnego zobowiązania, na minimum 5 lat). Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż wartość nieruchomości przyjętą przez Bank). Kredytobiorca ma możliwość wyboru oferty dobrowolnego ubezpieczyciela odpowiadającej minimalnemu zakresowi ubezpieczenia, akceptowanego przez Bank. Do uzyskania kredytu niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości przez Kredytobiorcę we własnym zakresie.
W przypadku kredytu hipotecznego na dowolny cel konsumpcyjny, występuje ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, że w przypadku wzrostu wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej. Konto Mobilne to rachunek płatniczy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 09.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły, w tym: Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy, informacje dotyczące ubezpieczeń dostępne są na www.bs-partner.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Informacja handlowa wg stanu na dzień 09.03.2023 r.