eKantor BS

Kantor wymiany walut online.
Wymieniaj walutę przez internet. Szybko, bezpiecznie i bez opłat.


Wyślij zapytanie Znajdź placówkę


Jak działa eKantor BS


Szybko

Platforma walutowa e-Kantor BS jest nowoczesną usługą umożliwiającą Klientom naszego Banku dokonywanie poprzez bankowość elektroniczną natychmiastowych transakcji wymiany walut po konkurencyjnym kursie.

Bez opłat

Platforma e-Kantor BS jest usługą zupełnie bezpłatną. Zarówno za uruchomienie czy korzystanie z tej usługi, jak i zawierane za jej pośrednictwem transakcje nie są naliczane czy pobierane od Klienta żadne dodatkowe opłaty i prowizje.

Wygodnie i bezpiecznie

 
Operacje na platformie dają możliwość wygodnego i szybkiego zakupu lub sprzedaży wybranej waluty (spośród czterech walut, tj. EUR, USD, GBP lub SEK) dokonywanego w trybie on-line.
Każdorazowo Klient może dokonać transakcji automatycznie, zaraz po akceptacji aktualnego kursu walut, jak również poprzez złożenie tzw. zlecenia Order, tj. dyspozycji kupna/sprzedaży waluty w przyszłości, po określonej przez siebie cenie. - W tym przypadku transakcja zostanie zrealizowana wtedy, kiedy określona przez Klienta cena osiągnie wskazany przez niego kurs realizacji (także w momencie, kiedy użytkownik nie będzie zalogowany do systemu).
Warunkiem pomyślnej realizacji transakcji kupna/sprzedaży waluty jest posiadanie przez Klienta na rachunkach środków niezbędnych do jej pokrycia, co jest każdorazowo automatycznie weryfikowane przez system.

Zalety i funkcjonalności


...

możliwość korzystania z platformy przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu


...

wygoda - wymiana w dowolnym miejscu i czasie korzystając ze smartfona, tabletu lub komputera


...

dostęp do aktualnych i atrakcyjnych kursów dla czterech walut tj. EUR, USD, GBP oraz SEK


...

zlecenie Order (tzw. zlecenie z limitem ceny) - możliwość ustawienia zlecenia automatycznego zrealizowania transakcji z datą przyszłą tzn. w momencie, gdy kurs waluty osiągnie wskazaną przez Ciebie wartość


...

generowanie potwierdzenia wykonania transakcji

...

szybka wymiana waluty on-line (natychmiastowe rozliczenie zawartej transakcji w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30)


...

0zł za wymianę walut oraz uruchomienie i korzystanie z platformy


...

transakcje kupna/sprzedaży walut możliwe już od równowartości 100 zł


...

bezpieczeństwo Twoich pieniędzy na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Brodnicy gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny


...

intuicyjny serwis transakcyjnyCo jest potrzebne by zacząć korzystać z usługi ?


 Punktory_15x15_green.pngRachunek bieżący w PLN

Punktory_15x15_green.png Rachunek bieżący w co najmniej jednej walucie obcej (EUR, USD, GBP lub SEK)

Punktory_15x15_green.png Dostęp do bankowości internetowej

Punktory_15x15_green.png Podpisaną umowę o prowadzenie usługi eKantoru BS.