Bankowość internetowa SBI

Bankowość internetowa SBI oparta na nowej platformie systemowej, to nowoczesne rozwiązanie bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.


Funkcjonalności

 

Koncepcja wewnętrznego ekosystemu miniaplikacji umożliwia udostępnianie znacznie szerszej gamy dodatkowych, spersonalizowanych produktów oraz usług. Pozwala również na dostosowywanie funkcjonalności oraz wyglądu do wymagań oraz zwyczajów użytkownika, dzięki czemu korzystanie z niej jest nie tylko wygodniejsze, ale i bardziej intuicyjne.

Nasza bankowość internetowa jest zgodna z zasadami Responsive Web Design. Dzięki tej technologii automatycznie dostosowuje swój wygląd, wielkość i funkcjonalność do urządzenia, na którym jest wyświetlana. Dopasowany układ danych, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej filozofii nawigacji gwarantuje, że nowa bankowość internetowa jest prosta i wygodna w obsłudze.

Zarządzanie rachunkami

 • Dostęp do bieżących informacji o wszystkich rachunkach w banku (rachunek bankowy, lokaty, kredyty inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym).
 • Przegląd wyciągów bankowych, historii zleceń i operacji z możliwością ich wyszukiwania.

Obsługa dyspozycji płatniczych

 • Realizacja krajowych zleceń płatniczych.
 • Obsługa zleceń stałych, płatności odroczonych, płatności masowych, itp.
 • Obsługa płatności zagranicznych (SWIFT, SEPA).

Lokaty terminowe

 • Otwieranie i zamykanie lokat terminowych w złotych

Doładowanie telefonów komórkowych

Program 300/500 Plus

 • Program 300/500 Plus – służący do składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ oraz świadczenia 300+

ePłatności

eKantor BS

Obsługa złożonych schematów akceptacji

 • Definiowane schematy akceptacji uwzględniające poziomy kompetencji ustalone w firmie pozwalające na realizację wieloosobowych procesów akceptacji transakcji.

Integracja z systemami finansowo-księgowymi

 • Dostęp do rozbudowanych mechanizmów importu zleceń i eksportu statusów wykonania w wielu predefiniowanych formatach (Elixir, XML, CSV, MT940, itp.) lub definiowanych samodzielnie przez użytkownika.

Możliwość samodzielnej zmiany limitów kwotowych na przelewy

Praca w kontekstach (osobisty lub firmowy)

 • Posiadając zarówno konto osobiste, jak i firmowe, istnieje możliwość wygodnego przełączania się pomiędzy kontekstami pracy, które są dedykowane odpowiedniemu typowi klienta i zawierają dostosowane funkcjonalności.

Zarządzanie uprawnieniami (tylko kontekst firmowy)

 • W kontekście firmowym istnieje możliwość samodzielnego nadawania szczegółowych uprawnień użytkownikom bankowości internetowej, w tym m.in. ukrywanie bądź ukazywanie widoku wybranych rachunków.

Koszyk (Lista zleceń)

 • W kontekście firmowym udostępniony jest specjalny kontener na przelewy (odpowiednik koszyka z kontekstu osobistego), w którym użytkownik może zapisywać swoje przelewy, a następnie zarządzać ich wysyłką.


Korzystanie z systemu

Jak uzyskać dostęp?

Punktory_10x10_green.jpg pobierz załącznik (wniosek) w formacie PDF
Punktory_10x10_green.jpgwypełnij pobrany wniosek – jest to formularz aktywny, niewymagający wpisywania danych odręcznie
Punktory_10x10_green.jpgwydrukuj wniosek i podpisz zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku
Punktory_10x10_green.jpg wniosek o korzystanie z SBI możesz złożyć:
  • elektronicznie: zrób skan lub zdjęcie wniosku i prześlij na adres e-mail: [email protected]
  • drogą pocztową na adres: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Wniosek SBI”
Punktory_10x10_green.jpgpo otrzymaniu wniosku pracownik Banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie