Zasady bezpiecznego używania systemu bankowości elektronicznej


...

Upewnij się, że znajdujesz się na odpowiedniej stronie banku internetowego

Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail.
Nigdy nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania Twojego Banku. Wyszukane w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron lub do stron zawierających wirusy. Loguj się, ze strony https://www.bsbrodnica.pl lub bezpośrednio ze strony serwisu transakcyjnego wpisując właściwy adres do przeglądarki.

W polu adresowym przeglądarki powinien być adres:
https://bank24.bsbrodnica.pl

Przed zalogowaniem upewnij się, że w polu adresowym przeglądarki adres zaczyna się od liter https, a nie http.

 

...

Sprawdź certyfikat użyty do zabezpieczenia witryny

Zweryfikuj czy w przeglądarce pojawił się symbol „zatrzaśniętej kłódki”. Symbol ten sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Kliknij w symbol kłódki umieszczony na dolnym pasku stanu lub w pasku adresowym przeglądarki. Spowoduje to wyświetlenie szczegółowych informacji na temat jej certyfikatu.
Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na jego aktualność (data ważności) oraz na wystawcę ( Unizeto Technologies S.A. ).
Certyfikat jest wystawiony na:  Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Dodatkowo nowoczesne przeglądarki internetowe sygnalizują prawidłowe certyfikaty SSL rozszerzonej walidacji zmianą koloru części paska adresowego na zielono.

Jeśli dane w opisie certyfikatu są inne, prosimy o zaprzestanie używania wyświetlonej strony internetowej i kontakt z Bankiem.

...

 

Nie reaguj na podejrzane prośby o podanie swojego hasła oraz innych danych lub instalację oprogramowania

Pamiętaj, Bank nigdy nie wysyła pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych ani próśb o ich aktualizację.   Ignoruj prośby o instalację dodatkowego oprogramowania lub ceryfikatów. Zgłaszaj takie przypadki do Banku.

...

Wykorzystuj system antyspamowy w swojej poczcie elektronicznej

Wiadomości e-mail z zainfekowanymi załącznikami to jedna z dróg infekcji komputera złośliwym oprogramowaniem. Pod żadnym pozorem nie otwieraj załączników od nieznanych nadawców lub zakwalifikowanych jako spam.

...

 

Dbaj o poprawne wylogowanie się z banku internetowego

Zalecane jest, aby w trakcie pracy w systemie bankowości elektronicznej nie otwierać i nie mieć otwartych innych okien lub zakładek przeglądarki oraz aby nie korzystać z poczty elektronicznej. Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego nie odchodź od komputera, a po zakończeniu pracy wyjdź z aplikacji używając opcji "Wyloguj" i zamknij przeglądarkę.

 

...

 

Nie zapisuj nigdzie haseł ani numeru PIN

Dane te należy zapamiętać. Zalecamy zmianę hasła raz w miesiącu. Zmieniając swoje hasło, należy utworzyć trudne do złamania – zaleca się używać kombinacji liter , cyfr i znaków specjalnych.

 

 

...

 

Używaj zapory sieciowej i aktualizuj oprogramowanie

Pamiętaj o systematycznym instalowaniu na komputerze, tablecie i smartfonie dostępnych aktualizacji i poprawek dostarczanych przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programu antywirusowego.