Rachunek BIEŻĄCY

Rachunek zapewnia możliwość dokonywania rozliczeń pieniężnych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań bankowości elektronicznej.

Wypełnij formularz Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • dostęp do kanałów bankowości elektronicznej – SBI
  • możliwość prowadzenia rachunków pomocniczych
  • możliwość korzystania z kart płatniczych
  • możliwość płatności zagranicznych
  • możliwość lokowania nadwyżek pieniężnych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych
  • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
  • możliwość uzyskania limitu kredytowego