Faktoring

Usługi i produkty faktoringowe przeznaczone dla firm z branż produkcyjnych, handlowych lub usługowych.

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Bank Spółdzielczy w Brodnicy przy współpracy z BPS Faktor oferuje usługi i produkty faktoringowe przeznaczone dla firm z branż produkcyjnych, handlowych lub usługowych. 

Jeśli sprzedajesz z odroczonym terminem płatności, chcesz ułatwić sobie monitorowanie płatności za faktury i chcesz ograniczyć ryzyko braku zapłaty od kontrahentów to faktoring jest odpowiedzią na Twoje potrzeby!

 

Korzyści z faktoringu:

 • dodatkowe źródło finansowania majątku obrotowego,
 • polepszenie płynności finansowej firmy w wyniku przedterminowego spływu należności lub możliwości wydłużenia terminów spłaty zobowiązań,
 • wzrost konkurencyjności poprzez wydłużenie terminów płatności dla Kontrahentów
  i rabaty u Dostawców,
 • szybki dostęp do środków pieniężnych,
 • możliwość wypłaty do 90% wartości przedstawionej do wykupu faktury,
 • wzrost dyscypliny płatniczej Kontrahentów poprzez stałe monitorowanie należności przez Faktora
 • bezpieczeństwo obrotu handlowego poprzez możliwość ubezpieczenia i weryfikację Kontrahentów,
 • kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami przez Faktora,
 • profesjonalny system faktoringowy „Faktor 24”.

Więcej informacji uzyskasz w placówkach Banku Spółdzielczego w Brodnicy