Przelew standardowy ELIXIR

 

Przelew standardowy ELIXIR  to najpopularniejszy rodzaj przelewu. Środki przelewane w ramach harmonogramu sesji KIR . Usługa umożliwia:

 • przesyłanie danych rozliczeniowych drogą elektroniczną bez fizycznego obiegu dokumentów.
 • realizację przelewów na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.
 • realizację przelewów w placówce Banku, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej

Za wykonanie przelewu Elixir, Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą prowizji i opłat. Godziny sesji przelewów wychodzących:

 • I sesja do  8:00
 • II sesja do 12:00
 • III sesja do  14:30

Godziny sesji przelewów przychodzących:

 • I sesja do  10:00
 • II sesja do  14:00
 • III sesja do  17:00

Godziny wysyłania i przyjmowania przelewów mogą być w innych bankach zróżnicowane.

 

 

Przelew natychmiastowy EXPRESS ELIXIR

 

Przelew natychmiastowy EXPRESS ELIXIR  to przekaz, który pozwala na błyskawiczne przelanie pieniędzy z Banku do banku. W ramach Express Elixir pieniądze księgowane są w czasie rzeczywistym. 

 • usługa dostępna jest w większości polskich banków
 • maksymalna kwota jednorazowego przelewu to 10 tys. PLN
 • możliwość realizacji przelewu w placówce Banku,  za pośrednictwem systemu bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej

 

Realizacja przelewów jest możliwa, jeśli przelew zostanie złożony w godzinach dostępności systemu rozliczeniowego Express Elixir w Banku Spółdzielczym w Brodnicy oraz w banku odbiorcy. – ich dostępność w poszczególnych bankach można sprawdzić na stronie Express Elixir .

Dyspozycja przelewu Express Elixir nie może być złożona z przyszłą datą realizacji, jak również na rachunki ZUS oraz na rachunki organów podatkowych (US).
Za wykonanie przelewu Express Elixir Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą prowizji i opłat.

 

 

 

Przelew przyśpieszony SORBNET

 

SORBNET to przelew realizowany w systemie prowadzonym przez NBP, w ramach którego w krótkim czasie można przelać środki do innego banku.

 • usługa dedykowana przelewom wysokokwotowym w trybie przyspieszonym
 • realizacja trwa zazwyczaj nie dłużej niż godzinę.
 • wszystkie płatności w kwocie min 1 miliona PLN  według obowiązującego prawa muszą być realizowane poprzez SORBNET.
 • przelewy są realizowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30
 • możliwość realizacji przelewu w placówce Banku, za pośrednictwem systemu bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej
 • zlecenia w systemie SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i ZUS oraz płatności na rzecz organów podatkowych i celnych
 • za wykonanie  przelew SORBNET Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą prowizji i opłat

 

 

Polecenie zapłaty

 

Usługa zapewniająca wygodne  i bezpieczne regulowanie powtarzających się płatności o zmiennych kwotach, np. za telefon komórkowy, prąd, gaz itp. Wystarczy ustawić polecenie zapłaty poprzez podpisania formularza „Zgody na polecenie Zapłaty”, a

 • wszystkie kolejne płatności będą realizować się same
 • rachunki będą opłacane zawsze na czas
 • realizacja płatności z posiadacza rachunku (płatnika) za 0zł

 

Usługa daje możliwość  wycofania wykonanej płatności aż do 56 dni, wystarczy w tym celu udać się do placówki Banku.