Rachunek
BIEŻĄCY WALUTOWY

Rachunek zapewnia możliwość dokonywania rozliczeń pieniężnych w walutach wymienialnych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań bankowości elektronicznej.

Wypełnij formularz Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

  • możliwość prowadzenia rachunku w walutach wymienialnych – EUR,GBP,USD,SEK
  • możliwość wykonania przekazów w obrocie dewizowym takich jak: polecenie wypłaty, przelew regulowany, przelew SEPA
  • bezpośrednie rozliczenia transakcji w walutach wymienialnych bez kosztów przewalutowań
  • możliwość indywidualnego negocjowania kursów walut już od kwoty 1 000 EUR lub równowartości 3000 EUR w innej walucie
  • możliwość lokowania środków pieniężnych na lokacie O/N
  • możliwość otrzymywania wynagrodzenia w walutach wymienialnych na konto jeśli pracujesz zagranicą lub dla zagranicznego pracodawcy
  • możliwość uzyskania limitu kredytowego