Kredyt Ekologiczny

Kredyt ekologiczny to kredyt z premią ekologiczną na finansowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie swojej efektywności energetycznej poprzez wdrożenie nowych energoszczędnych rozwiązań lub zmiany źródła wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wyślij zapytanie Znajdź placówkę

Najważniejsze korzyści

 

  • częściowa spłata kredytu przy skorzystaniu z premii ekologicznej w ramach środków z UE - Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny CP2, Priorytet 3: "Zazielenienie przedsiębiorstw"; Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • długi okres kredytowania
  • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi równowartość 50 mln EUR
  • poziom dofinansowania od 15 % do 80 % w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji

 

Na co można otrzymać dofinansowanie

 

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych
  • nabycie robót i materiałów budowlanych
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

 

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 

BGK prowadzi nabór wniosków wraz z uzyskaną promesą kredytową w okresie od 25 kwietnia 2024 r. do 25 lipca 2024 r.

 

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl

 

logo - Fundusze Europejskie dla Nowczesnej Gospodarki
BGK